Een ernstige vorm van snurken noemen we slaap apneu. Het is een van de meest voorkomende ademhalingsstoornissen, die slaap gerelateerd zijn. De oorzaak ligt in het herhaaldelijk afsluiten van de bovenste luchtwegen. De luchtwegen worden tijdens de slaap korte tijd afgesloten doordat het weefsel verslapt. Dit verschijnsel komt bij veel mensen voor.

Gaat het om ademhalingspauzes van minder dan 10 seconden en een frequentie van minder dan 5 keer per uur dan gaat het nog niet om een afwijking. Maar slaap apneu kan gevaarlijk en zelfs levensbedreigend worden als die frequenties stijgen. De diepe slaap wordt verstoord en overdag ontstaan geheugen- en concentratieproblemen.

 

Hoe ontstaat slaap apneu?

Slaap apneu ontstaat door longhyperventilatie. Daardoor daalt het kooldioxidepeil in de longen en het bloed tot een levensgevaarlijk niveau. In feite is slaap apneu een beschermende reactie van het lichaam. Het lichaam ontwikkelt een vernauwing van de luchtwegen of stopt zelfs even met ademen om het bovenmatig verlies van kooldioxide tegen te gaan. Deze reactie ontstaat om het normale niveau van koolzuurgas en zuurstof in het lichaam in stand te houden.

Vermoedt u dat u of uw partner last heeft van slaap apneu? Neem gerust contact met ons op via info@apneupagina.nl of bel naar 0294 237 492.

 

[maxbutton id=”1″]