MRA beugel

Een MRA beugel (Mandibulair Repositie Apparaat) is vooral voor mensen die snurken of een licht tot matige slaapapneu hebben een effectief hulpmiddel. Het is een kunststof beugel, die bestaat uit een soort prothese van kunststof plaatjes. Deze worden over de tanden geklemd en houden op die manier de onderkaak naar voren gedurende de slaap.

Of een MRA beugel een geschikt hulpmiddel voor u is, kunt u samen met een gespecialiseerd tandarts bespreken. Het kan een goede behandeling zijn als het snurken ontstaat op de plaats van het zachte gehemelte en de huig of op het niveau van de achterkant van de tong en het strottenklepje. De MRA beugel is voor veel mensen een afdoende oplossing. Door het dragen ervan houdt het snurken of de slaapapneu soms helemaal op.

 

MRA beugel biedt uitkomst

Het snurkprobleem kan een grote bedreiging voor de gezondheid en ook het sociale leven vormen. Dan kan de MRA beugel een uitkomst zijn. Ook is het geschikt als mensen niet aan een apneumasker kunnen wennen. Of het voor u een afdoende oplossing biedt, kunt u altijd met ons bespreken.

Wilt u meer weten over de MRA beugel, de vergoeding en de mogelijkheden die het u zou kunnen bieden? Neem contact met ons op.